Przewierty sterowane - Wiertx - Legnica Przewierty sterowane - Wiertx - Legnica Przewierty sterowane - Wiertx - Legnica Przewierty sterowane - Wiertx - Legnica
PRZEWIERTY
Przewierty pod przeszkodami terenowymi w technologii HDD :

Przewierty do średnic Ø 400mm o długości do 300mb
RELINING
W zakresie średnic do Ø 800 mm

Urządzeniami typu kret o średnicy Ø 25 - Ø 500 mm

ROBOTY ZIEMNE
Wykopy pod fundamenty , makro i mikro niwelacje terenu

Wykopy liniowe i kubaturowe

Czym są przewierty sterowane?

Przewierty sterowane to niezwykle ekologiczna technologia bezwykopowa. Ma na celu budowę, konserwację oraz naprawę rurociągów. Pozwala na budowę pod powierzchnią jezdni bez potrzeby zamykania ruchu dla pojazdów.

Dzięki przewiertom sterowanym można ograniczyć koszty budowy w trudnych warunkach gruntowych: kurzawka, tereny podmokłe, torfowiska. Umożliwia prace w warunkach aglomeracji miejskiej- pod drogami, torami bądź rzekami.

O firmie

Działamy na terenie Polski południowej. Świadczymy usługi samorządom, zakładom budżetowym, firmom oraz prywatnym przedsiębiorcom. Usługi wykonujemy szybko i rzetelnie. Pełen zakres naszych prac rozpisany jest w dziale "Oferta" . Zapraszamy do współpracy.

Bardzo innowacyjna jest konstrukcja szczęk hydraulicznych do odkręcania i dokręcania żierdzi...
SUBSITE - Urządzenia elektroniczne, służace do lokalizacji położenia wiertła...
Możliwość zdalnego unieruchomienia wiertnicy z pozycji operatora odbiornika sledzącego 750TKR...

Home | Oferta | Galeria | Kontakt
piXel design studio